ПНУ ім. В.Стефаника


Login form


Навчально-наукові підрозділи


Телефон e-mail Розташування
Ботанічний сад, дендрологічний парк "Дружба" ім. З.Ю. Павлика
Директор
КОЗАК
Тетяна Іванівна
73-31-20
73-31-15
tetyanakozak8@com.ua Демянів Лаз
Науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО
Директор
БІЛОУС
Олег Михайлович
59-60-29 bilous10@ukr.net к.17-18 вул. Шевченка, 14
Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка
Директор
ВІТЕНКО
Микола Дмитрович
59-61-01 vitenko_k@yahho.com к.610 (гум.к.)
Навчально-науковий центр діагностики матеріалів
Директор
ЯРЕМІЙ
Іван Петрович
59-61-43 yaremiyip@pnu.edu.ua к.108 (ц.к.)
Навчально-науковий центр "Педагогіка і психологія вищої школи" Інституту вищої освіти НАПН України і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Директор
КОСТІВ
Володимир Іларійович
------------- ndcpp@pu.if.ua вул. Бандери, 1
Навчально-методичний центр політичних та євроінтеграційних досліджень
Директор

------------- polit.evrocentr@gmail.com к.706а, 708а (гум.к.)
Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту метафізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Завідувач
ОСТАФІЙЧУК
Богдан Костянтинович
59-61-79 v_kotsuybynsky@mail.ru; kmnt@pu.if.ua к.01а (ц.к.)
Центр полоністики
Директор
ПЕЛЕХАТА
Олена Миколаївна
59-60-63 pu_centre@pu.if.ua pu_centre@gmail.com к.402 (ауд. к.)
Центр соціальних досліджень
Директор
ДОЦЯК
Ігор Іванович
59-61-46 i_docyak@ukr.net 710а (гум.к.)
Навчально-науковий Інститут українознавства
Директор
ГРЕЩУК
Валентина Василівна
59-60-02 ukrinst.pu.if@com.ua к. 102 навчально-лабораторний корпус №5
Комп’ютерна дільниця інституту

59-61-27 ukrinst.pu.if@com.ua к. 105 навчально-лабораторний корпус №5
Навчально-науковий інститут історії, етнології і археології Карпат
Директор
КУГУТЯК
Микола Васильович
59-61-87 ndiieak@pu.if.ua к. 713 навчально-лабораторний корпус №5
Старший лаборант

59-61-87 ndiieak@pu.if.ua к. 713 навчально-лабораторний корпус №5
Науково-освітній центр «Наноматеріали у пристроях генерації та накопичення енергії»
Директор
БУДЗУЛЯК
Іван Михайлович
59-61-79 59-61-82 ivan-budzulyak@rambler.ru к.226 головний корпус
Науково-дослідний центр "Психологія розвитку особистості"
Директор
КАРПЕНКО
Зіновія Степанівна
59-61-36 karpenkozs@ukr.net к. 518 навчально-лабораторний корпус №5
Інформаційний центр Європейського Союзу
Директор
МАРЧУК
Наталя Василівна
77-88-19
067 650 96 58
eui@pu.if.ua вул. Чорновола, 1
Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Директор
МАКСИМОВИЧ
Ольга Володимирівна
+380974304159
Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології
Директор

Навчально-наукова лабораторія біохімічної екології
Завідувач
ДРАГОМИРЕЦЬКА
Іванна Зіновіївна
59-61-71 halyna.shmihel@pu.if.ua Галицька, 201 к. 606
Спільна навчально-наукова лабораторія нелінійного функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України і факультету математики та інформатики ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Завідувач
ЗАГОРОДНЮК
Андрій Васильович
59-60-50 cmp.if.ua@gmail.com к. 401 (ц.к.)
Навчально-наукова лабораторія вуглецевих наноматеріалів для суперконденсаторів при фізико-технічному факультеті
Завідувач
МОРУШКО
Ольга Василівна
59-61-82 morushko@ukr.net к. 012 (ц.к.)
Навчально-наукова лабораторія "Моделювання та проектування спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж"
Завідувач
МАРЧУК
Сергій Михайлович
59-60-07 manager@pu.if.ua к. 210 б (ц.к.)
Навчально-наукова лабораторія статистичного аналізу
Завідувач
ОСИПЧУК
Михайло Михайлович
59-60-47 kaf_stat@pu.if.ua к. 406 (ц.к.)
Навчально-технічний центр кафедри фізики і хімії твердого тіла
Завідувач
ТКАЧУК
Роман Зеновійович
59-60-82 kfhtt@pu.if.ua к. 116 а (ц.к.)
Навчально-науковий рекреаційно-реабілітаційний центр
Завідувач
ЯНІЦЬКИЙ
Василь Йосипович
59-60-33 ---------------- к.33 Гуртожиток №4 вул.Шевченка, 49а
Навчально-виробнича лабораторія "Навчальний готель"

КОТЕНКО
Руслан Михайлович
50-74-36 kgrs@pu.if.ua вул. Шевченка, 79
Студентський центр культури і дозвілля
Директор
ЯКИМІВ
Ганна Михайлівна
59-60-61 вул. Шевченка, 57 бібліотечний корпус (2 поверх)
Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій
Директор
ПЕТРІВ
Олег Севиринович
57-02-00 cct@pu.if.ua вул. Бандери, 1
«Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства» (НДЦНМ)
Директор
ПРОКОПІВ
Володимир Васильович
59-60-82 к.03 (ц.к.); к. 116а
Центр гендерних досліджень
Директор
ДИЧКОВСЬКА
Галина Орестівна
0951057555 goutsoullac@rambler.ru к.504 (гум.к.)
Фізико-хімічний інститут
Директор
ПРОКОПІВ
Володимир Васильович
59-60-82 fcss@pu.if.ua к.108 (ц.к.)
Навчально-науковий центр туристично-краєзнавчих досліджень імені Миколи Шкрібляка
Директор
КЛАПЧУК
Володимир Михайлович
77-88-21 volodymyr_klapchuk@ukr.net к.115 вул.Галицька, 201Б
Навчально-науковий центр дослідження Центрально-Східної Європи при кафедрі міжнародних відносин Інституту історії та політології
Директор
ГУРАК
Ігор Федорович
77-88-19 gurakigor@rambler.ru вул. Чорновола, 1 к. 103
Навчально-наукова лабораторія кафедри біохімії та біотехнології Інституту природничих наук
Завідувач лабораторіями
ЛАБА
Ольга Іванівна
59-61-71 ---------------- к.606 вул.Галицька,201
Навчально-наукова лабораторія кафедри фізичної реабілітації факультету фізичного виховання і спорту
Завідувач лабораторією
ЧОВГАН
Ростислав Ярославович
59-60-12 rostikchovhan@gmail.com к. 101 (ц.к.)
Науково-освітній центр українського козацтва імені полковника Семена Височана ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та Інституту історії України НАН України
Директор
СИГИДИН
Михайло Васильович
59-61-59 sygydyn@rambler.ru к.623 (гум.к.)
Центр досліджень дзвонарства
Директор
КІНДРАТЮК
Богдан Дмитрович
0666792572 bogkind@ukr.net к.820 (гум.к.)

Copyright © CIT